آیا در زندگیتان نیازمند موفقیتهای خیلی بزرگ هستید تا احساس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید؟

آیا همیشه به بهتر بودن فکر می کنید؟

وقتی اشتباه می کنید بسیار خجالت می کشید؟

اگر جواب شما هم مثبت است باید بدانید این افراد با چند مشکل اساسی روبرو هستند.

الگوی رفتار اجتنابی دارند :

یعنی از مسئولیتها و موقعیتهایی که ما را مورد ارزیابی قرار می دهد فرار می کنیم.

ترس همیشگی :

ما همیشه وحشت بیش از اندازه از شکست و خراب شدن کارها داریم و به همین خاطر همیشه در عذابیم و برای انجام کارها خیلی وسواس به خرج می دهیم و با تأخیر شروع می کنیم و همیشه ترس از انتقاد دیگران داریم.

سرزنش درونی :

همیشه خودمان را برای از دست دادن فرصتها و اشتباهات سرزنش می کنیم.

تک بعدی شدن :

وقتی می خواهیم کاری را انجام دهیم آنقدر خودمان را درگیر آن کرده تا از بقیه زندگی غافل می شویم.

این مطلب ادامه دارد.

http://www.asemooni.com/?p=286071

منبع:آسمونی