اطراف ما دوستان و آشنایانی هستند که هرکدام از ما تقاضایی دارند و اگر بخواهیم به تمام خواسته های آنها پاسخ مثبت بدهیم در کل از زندگی خودمان جدا خواهیم ماند، پس در این جا به برخی از روشهای نه گفتن می پردازیم.

  • نه طبیعی: بسیاری از افراد شیوه خاص خود را برای رد خواسته دیگران دارند.
  • نه گفتن پس از گوش کردن انعکاسی: در این روش احساس و محتوا موجود در درخواست طرف مقابل منعکس می شود و سپس نه بیان می شود.
  • نه معقول و مستدل: فرد کلمه نه را می گوید و سپس به توضیح می پردازد که چرا پاسخ منفی به خواسته طرف مقابل خود داده.
  • نه تعریفی: فرد به یک درخواست خاص نه می گوید ولی چنین اظهار می کند که اگر در وقت دیگر دوباره همان درخواست بیان شود آن را می پذیرد.
http://www.asemooni.com/?p=282351
منبع:آسمونی